دستورالعمل مدیریت ریسک (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

دستورالعمل مدیریت ریسک (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

دستورالعمل مدیریت ریسک (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

اين فايل حاوي دستورالعمل مدیریت ریسک (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) مي باشد که به صورت فرمت PDF در 39 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

فهرست
مقدمه
هدف
دامنه
مراجع
مسئولیت ها
روش اجرا
متدولوژي مديريت ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست
شناسايي و ارزيابي خطرات
تهيه ماتريس ريسك
ماتريس ريسك دو متغيره
ماتريس ريسك سه متغيره
مدیریت ریسک HSE محیط های کاری
خريد كلي و جزئي تجهيزات و تاسيسات
خريد مواد خصوصاً مواد شيميايي
واحدها و قسمت هاي تازه تاسيس يا جايگزين شده
خريد يا اجراه ساختمان، طراحي ساختمانهاي جديد يا بازسازي ساختمان
اجراي كارهاي خدماتي توسط پيمانكار
خطرات و ريسك آنها در شرايط غير نرمال و شرايط اضطراري
ثبت ریسک HSE
عمليات هاي با پيامد بالا
سلسله مراتب كنترلي
حذف
جايگزيني
كنترل هاي مهندسي
كنترل هاي مديريتي
وسايل حفاظت فردي

 

تصویر محیط برنامه