دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها

دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها

دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها

اين فايل حاوي دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها مي باشد که به صورت فرمت PDF در 60 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست
فصل اول – مراحل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس
فصل دوم- دستورالعمل تهيه نقشه هاي پايه
فصل سوم- دستورالعمل پيمايش و برداشت
فصل چهارم- برداشت حفريات اكتشافي و نمونه برداري
فصل پنجم- دستورالعمل نمونه برداري
فصل ششم- اجزاي نقشه و جانمايي آنها
فصل هفتم- دستورالعمل تنظيم گزارش نقشه
فصل هشتم- دستورالعمل تنظيم پايگاه داده ها

 

تصویر محیط برنامه