پاورپوینت بررسی و آنالیز کلاستر

پاورپوینت بررسی و آنالیز کلاستر

پاورپوینت بررسی و آنالیز کلاستر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی وانالیز کلاستر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست

بررسی و آنالیز کلاستر
آنالیز کلاستر چیست
کاربرد های آنالیز کلاستر
اهداف آنالیز کلاستر
بخش بندی بازار
انتخاب متغیرهای کلاستر
فرایند تصمیم گیری آنالیز کلاستر
طرح تحقیق در آنالیز کلاستر
انواع شاخص های تشابه
شاخص های همبستگی
شاخص های فاصله ای
شاخص های تطابق
الگوريتم هاي گروه بندي
رويه های کلاستر سلسله مراتبي
ارتباط تکی
گام های ارتباط تکی
ارتباط کامل
مقادیرداده استاندارد نشده
استاندارد کردن با متغیرها
فرضیات آنالیز کلاستر
استخراج کلاسترها وارزیابی تناسب کلی
مزایا ومعایب روش های سلسله مراتبی
ترکیبی از هر دوروش
چه تعداد کلاستر باید انتخاب شوند
آیا آنالیز کلاستر باید دوباره تخصیص داده شود
تفسیر کلاسترها
اعتبار سنجی وprofile کردن کلاسترها

تصویر محیط برنامه